T r a n s l a t o r

Transcriere acte de stare civila

Transcriere acte de stare civila

Pentru cetatenii romanii care locuiesc in afara granitelor tarii si oficiaza casatorie, nastere sau divort pe teritoriului statului respectiv, este necesar ca acestea sa fie inregistrate in Romania.

Servicii de transcriere acte de stare civila

Transcrierea actelor in registrele de stare civila se poate face doar in baza unei procuri notariale sau consulare. Procedura de transcriere se va face la oficiul de stare civila al Primariei pe raza ultimului domiciliu al solicitantului/solicitantilor.

Actele de stare civila originale trebuie sa aiba Apostila din tara in care au fost eliberate. Pentru tarile care nu sunt membre ale Conventiei de la Haga, vizarea actelor se va face de catre Ministerul de Externe din tara emitenta sau de misiunea diplomatica romaneasca din aproprierea domiciliului solicitantului din strainatate. Informatiile cu privire la intreaga documentatie necesara vor fi puse la dispozitie, la cerere, prin email.

Traducatori autorizati de Ministerul de Justitie

Servicii traducere profesionale!

Traduceri autorizate

Traduceri legalizate

Servicii de interpretariat

Servicii de curierat